Szymon Lasota

Szymon Lasota

Wice przewodniczący PLM

wtorek, 25 grudzień 2018 02:00

Majanowe porady od Krabmana!

Zachęcamy do zapoznania się z maajanowym artykułem, napisanym przez Krabmana!

Artykuł do pobrania przez kliknięcie tutaj!

Please find attached WMT 2018 Committee report about situation in Hanchan at Table 4.

Whole report is  available to download here: Download PDF 

 

piątek, 23 listopad 2018 01:00

Walne Zebranie Członków 2018 Warszawa

W związku z brakiem wiążącej odpowiedzi od KRS odnośnie propozycji zmian statutu w sprawie głosowania online w kwestiach osobowych zmuszeni jesteśmy przeprowadzić zaległe wybory władz stowarzyszenia w sposób tradycyjny. W związku z powyższym, Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie Członków (dalej w skrócie WZC).

Data: 9 grudnia 2018, godz. 17:30 (po zakończeniu turnieju WMT2018)

Miejsce: Wydział Chemii UW, ul. Pasteura 1, Warszawa Agenda:

1. Wybór władz PLM:

a) Zarząd,

  b) Komisja Rewizyjna.
 

2. Wolne wnioski.