Szymon Lasota

Szymon Lasota

Wice przewodniczący PLM

wtorek, 25 grudzień 2018 02:00

Majanowe porady od Krabmana!

Zachęcamy do zapoznania się z maajanowym artykułem, napisanym przez Krabmana!

Artykuł do pobrania przez kliknięcie tutaj!

Please find attached WMT 2018 Committee report about situation in Hanchan at Table 4.

Whole report is  available to download here: Download PDF 

 

piątek, 23 listopad 2018 01:00

Walne Zebranie Członków 2018 Warszawa

W związku z brakiem wiążącej odpowiedzi od KRS odnośnie propozycji zmian statutu w sprawie głosowania online w kwestiach osobowych zmuszeni jesteśmy przeprowadzić zaległe wybory władz stowarzyszenia w sposób tradycyjny. W związku z powyższym, Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie Członków (dalej w skrócie WZC).

Data: 9 grudnia 2018, godz. 17:30 (po zakończeniu turnieju WMT2018)

Miejsce: Wydział Chemii UW, ul. Pasteura 1, Warszawa Agenda:

1. Wybór władz PLM:

a) Zarząd,

  b) Komisja Rewizyjna.
 

2. Wolne wnioski.

Adnotacje:

1. Jeśli chcielibyście dodać jakiś punkt do agendy, prosimy pisać na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Jeśli nie będziecie mogli wziąć udziału w WZC, ale chcielibyście brać udział w głosowaniu, możecie udzielić pisemnego pełnomocnictwa innej osobie, która będzie was reprezentować na WZC. UWAGA: osoby posiadające pełnomocnictwa zobowiązane są złożyć dodatkowe podpisy na liście obecności (w liczbie równej liczbie posiadanych pełnomocnictw).

Dodatkowo, jeżeli będziecie chcieli kandydować do władz stowarzyszenia, musicie przekazać także pisemną zgodę na kandydowanie do Zarządu/Komisji Rewizyjnej.

środa, 24 październik 2018 00:00

Warsaw Mahjong Taikai 2018

Zapraszamy na Turniej w Warszawie:

https://turnieje.mahjong.waw.pl/?page_id=1334

sobota, 08 wrzesień 2018 00:00

unieważnienie WZC

Po przejrzeniu dokumentów z ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków, które miało miejsce po bielawskim turnieju, stwierdzonych zostało wiele niedociągnięć i błędów formalnych. Złożenie tych dokumentów w takiej postaci wiązałoby się niechybnie z ich odrzuceniem przez KRS. Jednym z największych problemów, który możemy wymienić była błędnie sporządzona lista obecności, która nie zawierała dodatkowych podpisów osób posiadających upoważnienia. Osoby te winny złożyć podpis (używając swoich danych) w imieniu każdej osoby, którą reprezentują. W związku z zaistniałą sytuacją zmuszeni jesteśmy uznać ostatnie walne zgromadzenie, a w tym także wybory nowego zarządu za nieważne. Dokładne podsumowanie zostanie wkrótce udostępnione przez Komisję Rewizyjną.

 

Decyzja ta nie była dla nas łatwa. Podczas długiego spotkania z członkami nowowybranego zarządu nie udało nam się znaleźć sposobu naprawienia tego w taki sposób, aby jednocześnie być w stanie złożyć dokumenty do KRS w wymaganym czasie. Obecnie pozostaje nam jedynie wyciągnąć  z tego wnioski i zadbać o to, aby podobna sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości.

 

Dalsze działania Zarządu:
1. Przyjęcie uchwały o wyborze kandydatów na nadchodzące ERMC i uchwały o przyjęciu systemu wyboru miast organizujących turnieje MERS w brzmieniu zatwierdzonym podczas ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków w oparciu o Statut Polskiej Ligii Mahjonga (§22 a.), który umożliwia podjęcie tego rodzaju uchwał w gronie Zarządu.
2. Przygotowanie propozycji zmian w Statucie mające na celu usprawnienie pracy stowarzyszenia, a w szczególności dające możliwość przeprowadzenia kolejnych wyborów w sposób niebudzący wątpliwości (doprecyzowanie sposobu wyboru władz Stowarzyszenia w przypadku zakwalifikowania się większej liczby kandydatów, niż przewiduje statut), a także dający możliwość przeprowadzenia wyborów drogą elektroniczną (Statut w obecnym brzmieniu zabrania tego) o ile możliwe będzie prawne wprowadzenie takiego zapisu.
3. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków drogą elektroniczną w celu przegłosowania zaproponowanych zmian Statutu.

 

Jeżeli udałoby się wprowadzić możliwość głosowania drogą elektroniczną w sprawach osobowych, istniałaby szansa na szybsze przeprowadzenie ponownych wyborów, aby nie zwlekać z tym do kolejnego turnieju, który będzie miał miejsce dopiero w grudniu. Ponadto, zmiana taka znacząco zwiększyłaby elastyczność pracy stowarzyszenia co jest niezwykle ważne uwzględniając jego ogólnopolski zasięg.
Strona 1 z 6
Affiliate Marketing. Polska Liga Mahjonga
2010-2013

©