Składki członkowskie

Drukuj

Składki członkowskie to obowiązkowe wpłaty członków, wynikające z ustawy Prawo o stowarzyszeniach, na rzecz danej organizacji. Składki są przeznaczane na działania stowarzyszenia, czyli organizację konwentów, imprez na których pojawia się PLM, turniejów, opłacania kosztów administracyjnych, jak opłaty serwera www czy opłaty urzędowe.

 

Regularne opłacanie składek wiąże się z szeregiem przywilejów. 

 

Członek zwyczajny i kadet:

 • udział w Mistrzostwach Polski

 • darmowe turnieje ligowe

 • uczestnictwo w grupie dyskusyjnej PLM

 • pełny dostęp do forum

 • udział w konwentach i imprezach jako ekipa PLM

 • bierne i czynne prawo wyborcze do Zarządu

 • bierne i czynne prawo do Komisji Rewizyjnej

 • możliwość publikacji artykułów na stronie

   

Członek zwyczajny i kadet opłacający składki:

 • składka roczna

 • karta członkowska

 • możliwość wypożyczania sprzętu i książek

 • możliwość delegowania do Mistrzostw Europy i Świata (tylko po opłaceniu składki rocznej przed turniejem kwalifikacyjnym)

 • bierne i czynne prawo wyborcze do Zarządu

 • bierne i czynne prawo do Komisji Rewizyjnej

 • zniżki na turnieje

 • gadżety

 • alias pocztowy @mahjong.waw.pl

   

Składka członkowska wynosi 50zł rocznie i obowiązuje na rok kalendarzowy (nie okres roku czasu!).

 

Składka za dany rok powinna być opłacona do dnia 31 stycznia. W styczniu wszyscy członkowie zostaną poinformowani o zbliżającym się terminie opłacenia składek. Nie opłacenie składki do końca stycznia danego roku powoduje zawieszenie praw i przywilejów członka, jednak z możliwością uzupełnienia opłaty składki w dowolnym momencie.

 

Wpłaty należy dokonać na konto Stowarzyszenia:

Polska Liga Mahjonga

ul. Henryka Raabego 3/27

02-793 Warszawa

26 1240 6218 1111 0010 6366 3069

Składka członkowska powinna zostać opatrzona tytułem zawierającym rok do którego się odnosi oraz jeśli przelew jest wykonywany z konta innej osoby niż członek PLM - imię i nazwisko członka np: "Składka 2017 Imię Nazwisko".


Zmiany zaczynają obowiązać od roku 2017, przy czym w przypadku gdy kogoś aktualna składka ma termin ważności do daty późniejszej niż 1 styczeń 2017, wyliczona zostanie dla niego zniżka na rok 2017.

Affiliate Marketing. Polska Liga Mahjonga
2010-2013

©