Kamienie

Drukuj

W riichi mājanie wykorzystuje się 34 różne kamienie (po 4 każdego), co daje nam ich razem 136. W większości innych odmian znajdują się 144, gdyż używają kamieni z porami roku i kwiatami, jednak japończycy postanowili usunąć je z rozgrywki, ponieważ wprowadzają zbędny element losowości do gry. Wyróżniamy 2 rodzaje kamieni specjalnych i 3 rodziny kamieni zwykłych.

1) Rodziny kamieni ( sūpai 数牌 )

- dosłownie sū znaczy liczby, cyfry. Dlatego kamienie te mają przypisane wartości liczbowe od 1 do 9. Nazwy każdego z kamieni możemy odczytać z tabelki w punkcie 1.4

 

1.1) Rodzina manów ( 萬子 man-zu)

Na każdym z kamieni znajduję się dwa znaki kanji. Pierwszy odpowiada liczbie, którą ma dany kamień przypisaną, natomiast drugi zawsze przedstawia stary znak oznaczający 10.000 (współcześnie zapisywany 万 )

 

1.2) Rodzina bambusów ( 索子 sō-zu)

Wzór na kamieniach przedstawia bambusy w ilości odpowiadającej wartości liczbowej danego kamienia. Jednak na pierwszym nie ma standardowego motywu. Zamiast jednego fragmentu bambusa przedstawiony jest ptak, przez ludzi z zachodu często nazywany pawiem (a czasami nawet wróblem), jednak najprawdopodobniej jest to Rajski Ptak czyli inaczej Chiński Feniks ( 鳳凰 pinyin: Fènghuáng; jap.: hōō). W tradycyjnym zdobnictwie (zarówno japońskim jak i chińskim) występuje na tle drzewa paulowni oraz bambusa, który jest jego pożywieniem, dlatego zapewne pojawił się wśród kamieni z tej rodziny.

 

1.3) Rodzina kółek ( 筒子 pin-zu)

Każdy z kamieni ma odpowiednią ilość kółek (od 1 do 9). Istnieją dwie teorie tłumaczące co kółka mają przedstawiać. Pierwsza z nich mówi są to małe miedziane monety, druga natomiast twierdzi iż są to bambusy przecięte poziomo, oglądane od góry.

 

1.4) Nazwy kamieni

Od nazwy każdej rodziny bierze się końcówka klasyfikatora do liczenia kamieni sūpai. Jednak liczebniki w mājanie różnią się od podstawowych w języku japońskim. Poniższa tabelka powinna pomóc w zapamiętaniu nazw wszystkich kamieni:

  1 Ii2 Ryan3 San4 Sū5 Ū6 Ryū7 Chii8 Pā9 Chū
Many
wan
Iiwan Ryanwan Sanwan Sūwan Ūwan Ryūwan Chiiwan Pāwan Chūwan
Kółka
pin
Iipin Ryanpin Sanpin Sūpin Ūpin Ryūpin Chiipin Pāpin Chūpin
Bam.
Iisō Ryanzō Sanzō Sussō Ūsō Ryūsō Chiisō Passō Chūsō

 

1.5) Czerwone piątki ( 赤牌 akapai)

W riichi mahjongu często stosuje się też tak zwane czerwone piątki. Zastępują one jedną normalną piątkę z każdej rodziny. Grupy z nimi mają większą wartość punktową.

 

2) Kamienie specjalne ( jihai 字牌 )

 

2.1) Wiatry ( 風牌 kazepai/fonpai )

ton
nan
shā
西
pei

Są cztery rodzaje wiatrów. Nazwane są od czterech kierunków świata, stąd na kamieniach przedstawione są znaki kanji (lecz ich czytania nie są typowe): północ - pei 北 ; południe - nan 南 ; wschód - ton 東 ; zachód - shā 西. Kolejność wiatrów (która ma istotne znaczenie w grze) jest inna niż mogło by się zdawać: zachód-południe-wschód-północ (ton-nan-shā-pei). Tak właśnie wymieniają wiatry gracze mājana chińscy. W Riichi Mahjongu koeljność jest taka, jaką przedstawiliśmy po lewej stronie.

 

2.2) Smoki ( sangenpai 三元牌 )

haku
hatsu
chun

Są trzy rodzaje smoków: czerwony - chun 中, biały - haku 白, zielony - hatsu 發. Kamienie z czerwony i zielonym smokiem przedstawiają powyższe kanji, jednak biały smok zazwyczaj jest całym białym kamieniem, choć coraz częściej można spotkać się z prostokątną ramką, która ułatwia rozpoznanie (szczególnie taką tendencję zauważa się w chińskich zestawach, które często były jednolitego koloru, przez co patrząc na białego smoka nie dało się stwierdzić czy widzi się stronę wierzchnią czy też tylnią)

 

3) Klasyfikacja kamieni

Yaochūpai - kamienie skrajne oraz specjalne
Rōtōpai - kamienie z numerami 1 i 9 czyli skrajne, (inaczej: graniczne, brzegowe, terminale)
Chunchanpai - kamienie z wartościami od 2 do 8 czyli zwykłe, (inaczej: simple)

Affiliate Marketing. Polska Liga Mahjonga
2010-2013

©