sobota, 08 wrzesień 2018 00:00

unieważnienie WZC

Written by 
Rate this item
(0 votes)
Po przejrzeniu dokumentów z ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków, które miało miejsce po bielawskim turnieju, stwierdzonych zostało wiele niedociągnięć i błędów formalnych. Złożenie tych dokumentów w takiej postaci wiązałoby się niechybnie z ich odrzuceniem przez KRS. Jednym z największych problemów, który możemy wymienić była błędnie sporządzona lista obecności, która nie zawierała dodatkowych podpisów osób posiadających upoważnienia. Osoby te winny złożyć podpis (używając swoich danych) w imieniu każdej osoby, którą reprezentują. W związku z zaistniałą sytuacją zmuszeni jesteśmy uznać ostatnie walne zgromadzenie, a w tym także wybory nowego zarządu za nieważne. Dokładne podsumowanie zostanie wkrótce udostępnione przez Komisję Rewizyjną.

 

Decyzja ta nie była dla nas łatwa. Podczas długiego spotkania z członkami nowowybranego zarządu nie udało nam się znaleźć sposobu naprawienia tego w taki sposób, aby jednocześnie być w stanie złożyć dokumenty do KRS w wymaganym czasie. Obecnie pozostaje nam jedynie wyciągnąć  z tego wnioski i zadbać o to, aby podobna sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości.

 

Dalsze działania Zarządu:
1. Przyjęcie uchwały o wyborze kandydatów na nadchodzące ERMC i uchwały o przyjęciu systemu wyboru miast organizujących turnieje MERS w brzmieniu zatwierdzonym podczas ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków w oparciu o Statut Polskiej Ligii Mahjonga (§22 a.), który umożliwia podjęcie tego rodzaju uchwał w gronie Zarządu.
2. Przygotowanie propozycji zmian w Statucie mające na celu usprawnienie pracy stowarzyszenia, a w szczególności dające możliwość przeprowadzenia kolejnych wyborów w sposób niebudzący wątpliwości (doprecyzowanie sposobu wyboru władz Stowarzyszenia w przypadku zakwalifikowania się większej liczby kandydatów, niż przewiduje statut), a także dający możliwość przeprowadzenia wyborów drogą elektroniczną (Statut w obecnym brzmieniu zabrania tego) o ile możliwe będzie prawne wprowadzenie takiego zapisu.
3. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków drogą elektroniczną w celu przegłosowania zaproponowanych zmian Statutu.

 

Jeżeli udałoby się wprowadzić możliwość głosowania drogą elektroniczną w sprawach osobowych, istniałaby szansa na szybsze przeprowadzenie ponownych wyborów, aby nie zwlekać z tym do kolejnego turnieju, który będzie miał miejsce dopiero w grudniu. Ponadto, zmiana taka znacząco zwiększyłaby elastyczność pracy stowarzyszenia co jest niezwykle ważne uwzględniając jego ogólnopolski zasięg.
Read 4656 times
Szymon Lasota

Wice przewodniczący PLM

Login to post comments
Affiliate Marketing. Polska Liga Mahjonga
2010-2013

©